Зразки документів
  Зразок Акту про невідповідність

   

   

  АКТ ПРО НЕВІДПОВІДНІСТЬ

   

  Цей Акт про невідповідність Товару укладено «___» _______________2018 року за адресою: м. _________, вул. ______________    про те, що відповідно до умов Договору поставки № ___ від «___» _______ 2018р. (далі – «Договір») спільно у складі:

  представників Товариства з обмеженою відповідальністю «____________», код ЄДРПОУ _________ (далі – «Постачальник»):

   

  1)______________________, який діє на підставі довіреності № __ від _________,

  2)______________________, який діє на підставі довіреності № __ від _________,

   

  та представників Товариства з обмеженою відповідальністю «______________» код ЄДРПОУ _________  (далі – «Покупець»),

   

  1)______________________, який діє на підставі довіреності № __ від _________,

  2)______________________, який діє на підставі довіреності № __ від _________,

   

  про наступне:

  1.Місце приймання Товару: ………………………………..

  2.Час початку приймання Товару: …………………………

  3.Час закінчення приймання Товару: ……………………..

  4. Партія Товару поставлена згідно наступних супровідних документів:

  - Замовлення № …. від «….» ………… 2018р.

  - Специфікації Партії № …. від «….» ………… 2018р.

  - Товарно-транспортної Накладної № …. від «….» ………… 2018р.

  - Рахунок-фактура № …. від «….» ………… 2018р.

  5. Документи, що засвідчують якість Товару: ……………...............

   

  Згідно документів Постачальника та Замовника на партію Товару зазначалося:

  Індекс, артикул, інше 

  Найменування Товару

  Одиниця

  вимірювання 

  За Товарно-транспортною Накладною

  За Специфікацією Партії

  За Замовленням

   

   

   

  Кількість

  Сума

  Кількість

  Сума

  Кількість

  Сума

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Фактично поставлено:

  Індекс, артикул, інше  

  Найменування Товару  

  Одиниця

  вимірювання  

  Фактично поставлено

  Розходження

  Надлишки

  Нестача

   

   

   

  Кількість

  Сума

  Кількість

  Сума

  Кількість

  Сума

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  В процесі приймання-передачі Товару виявлено Товар, якість якого не відповідає умовам Договору та відповідної Супровідної Документації, а саме:

  Індекс, артикул, інше  

  Найменування Товару  

  Одиниця

  вимірювання  

  Документ, що засвідчує якість

  Забраковано

  Опис дефекту, невідповідності

  Кількість

  Сума

   

   

   

   

   

   

   

   

  Інші дані, які слід зазначити у Акті про Невідповідність для підтвердження неналежної якості Товару або його недостачі: _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

   

  Цей Акт про Невідповідність укладено у 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по 1 (одному) примірнику передається Покупцю та Постачальнику.

   

  ПІДПИСИ

   

  Від імені Постачальника          

   Від імені Покупця  

  ____________________ 

  ____________________

    _______________________

    _________________________