Зразки документів
  Зразок Акту про усунення недоліків Товару

   

   

   

  «ЗАТВЕРДЖУЮ»

   Директор ТОВ «____________________»

  __________________________________

   «____» ____________________2018р.

   

                                «ЗАТВЕРДЖУЮ»

             Директор ТОВ «_________________»

             ____________________________

              «____» __________________2018р.

   

   

   

  А К Т
  про усунення виявлених недоліків

   

                                                                                                                                               

  1. Місце та  час складання Акту:  _______________________________________________________

  2. Представники Покупця та Постачальника в складі таких осіб:

  1)______________________, який діє на підставі довіреності № __ від _________,

  2)______________________, який діє на підставі довіреності № __ від _________,

  3)______________________, який діє на підставі довіреності № __ від _________,

  4)______________________, який діє на підставі довіреності № __ від _________,

   

  на виконання умов Договору поставки № ___ від _________ 2018р. склали цей Акт про

  усунення виявлених недоліків Товару, поставленого згідно із видатковою накладною № ____ від «___»  ____________2018р. про наступне:

   

  3. Недоліки, зафіксовані в Акті про невідповідність Товару № _____ від __________ 2018р. усунені Постачальником в наступному об’ємі:

  ________________________________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________

   

  4. Строк усунення:________________________________________________________________________

  5. Зауваження Постачальника_________________________________________________________________________
  _______________________________________________________________________________________________

  6. Зауваження Покупця: ____________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________

  7. Цей Акт про усунення недоліків укладено у 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по 1 (одному) примірнику передається кожній із Сторін.

   

  ПІДПИСИ

   

  Від імені Постачальника          

   Від імені Покупця  

  ____________________ 

  ____________________

    _______________________

    _________________________