Зразки документів
  Зразок Акту прийому-передачі технічної документації

   

   

  А К Т
  прийому-передачі технічної документації
  до Договору № ___ від «____» ____________ 2016р.

   

  м.______________                                                                                                                                              «___» _________ 2016р.                                                                                

   


  Товариство з обмеженою відповідальністю «___________________________», далі іменоване «Виконавець», в особі директора _____________________, який діє на підставі Статуту товариства з одного боку, і

  Товариство з обмеженою відповідальністю «______________________________», далі іменоване «Замовник», в особі директора ____________________, який діє на підставі Статуту товариства, з іншого боку, підписали цей Акт про наступне:

   


  «Замовник» передає, а «Виконавець» приймає наступну технічну документацію згідно Таблиці:

   

  Таблиця:

  № п/п

  Найменування документу

  Примітки

   

  1

   

   

   

  2

   

   

  3

   

   

  4

   

   

   

  Всього  ____ документів.

   

  Технічна документація необхідна для виконання робіт надана в повному обсязі, зауважень до неї немає.

   

   

  Замовник:

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  «___________________________»

   

    Директор

    

  _________________________

  Виконавець:

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  «___________________________»

   

     Директор

   

   _________________________