Зразки документів
  Зразок Додаткової Угоди про зміну банківських реквізитів

   

   

  Додаткова угода
  до Договору поставки № ____ від «___» __________ 2016р.

   

  м. ______________                                                                                                                                          «__» __________ 2016р.

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________________», іменоване надалі «Продавець», в особі директора ______________________, який діє на підставі Статуту, з одного боку, і

  Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________________», іменоване надалі «Покупець», в особі директора ________________, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом надалі іменовані Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цю Додаткову угоду (далі – Додаткова угода) до Договору № ______ від «__» _________2016р. (далі – Договір) про нижченаведене:

   

  1. 1. «Продавець» та «Покупець» дійшли згоди внести зміни до Договору № ___ від _____________ 2016р.
  2. 2. У зв’язку із зміною банківських реквізитів «Продавця», Сторони домовилися  внести відповідні зміни до договору поставки та викласти реквізити «Продавця», що містяться в Розділі __ Договору «Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін» у наступній редакції:

   

  «ПРОДАВЕЦЬ:

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  «____________________________________»

  Місцезнаходження:, м. _________, вул._________, буд. ___

  п/р ________________________ в АТ «___________»,

  МФО _______________

  Код ЄДРПОУ ____________

  ІПН ____________________

  Св. платника ПДВ ________

  тел. ___________, факс ____________»

   

  1. 3. Інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.
  2. 4. Дана Угода складена у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.
  3. 5. Дана Угода набуває чинності з моменту підписання його сторонами.

   

   

  РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:


  ПОКУПЕЦЬ

  ТОВ «______________________»

   

   

   

  Директор

    ________________________

   

  ПРОДАВЕЦЬ

  ТОВ «______________________»

   

   

   

   Директор

    ________________________