Зразки документів
  Зразок Додаткової Угоди до Контракту щодо зміни платника Товару

   

   

  Додаткова Угода
  до Контракту № ___ від ________2016р.

   

  м.____________, Україна                                                                                                                          «___» ________ 2016 року


  Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________________» (Україна), іменоване надалі «Продавець», в особі директора ______________, який діє на підставі Статуту товариства, з одного боку, і «__________________»  (Грузія), в особі директора __________________, що діє на підставі Статуту товариства, іменоване в подальшому «Покупець», з іншого боку, уклали цю Угоду до Контракту про наступне:

   

  1. У зв’язку із неможливістю здійснити оплату у встановлений строк, для належного виконання «Покупцем» своїх обов'язків щодо оплати поставленого «Продавцем» Товару, Сторони дійшли згоди про те, що неоплачена «Покупцем» вартість Товару за Контрактом № _____ від «___» ________ 2016р. в сумі ______________ доларів США (______________ доларів США ___ центів) оплачується компанією «_______________» (Грузія) місцезнаходження: ___________________, ID code: __________, банківські реквізити:_____________________.
  Надходження коштів від компанії «_______________» (Грузія) на банківський рахунок «Продавця» буде вважатися виконанням «Покупцем» своїх зобов'язань по оплаті Товару згідно Контракту № _____ від «___» ________ 2016р.

  2. Інші умови вищевказаного Контракту, не порушені в цій Угоді, залишаються незмінними, і сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.

  3. Ця Угода складена у двох оригінальних примірниках, для кожної із Сторін.

  4. Дана Угода вступає в силу з моменту підписання її Сторонами.

   

   

  Покупець:

   

  Директор

   

   

   _____________________

  Продавець:

   

  Директор

   

   

   _____________________