Зразки документів
  Зразок Угоди про розірвання Договору

   


  Угода
  про розірвання договору

   № ___ від «___» ________ 2017р.  

   

  м. _____________                                                                                                                                          «__» _________ 2017 року

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________________», іменоване надалі «Продавець», в особі директора _____________________, який діє на підставі Статуту, з одного боку, і

  Товариство з обмеженою відповідальністю «________________________», іменоване надалі «Покупець», в особі директора ________________, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом надалі іменовані Сторони, а кожен окремо – Сторона, дійшли згоди про наступне:   

   

  1. Продавець та Покупець дійшли згоди розірвати Договір № __ від «__» _______ 2017р. 

  2. З моменту набрання законної сили цієї Угоди Сторони не вважають себе пов’язаними будь-якими правами та зобов’язаннями.

  3. Кожній Стороні Договору передається по одному оригінальному примірнику цієї Угоди.

  4. Дана Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та є невід'ємною частиною Договору № __ від «__» _______ 2017р.

   

  РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

  ПОКУПЕЦЬ

  ТОВ «______________________»

   

   

  Директор

   

  ________________________

   

  ПРОДАВЕЦЬ

  ТОВ «______________________»

   

   

  Директор

   

  ________________________