Зразки документів
  Зразок Довіреності для пошти на отримання кореспонденції

   

   

  Вих. №   ___  від _____________2019р.

   

   

   

  ДОВІРЕНІСТЬ

   

  Цією довіреністю Товариство з обмеженою відповідальністю «________________» (місцезнаходження: _____, м. ___________, вул. _____________, буд. ________, ідентифікаційний код __________), в особі директора ___________________, який діє на підставі Статуту товариства, доручає _________________________________________

  (паспорт ________ виданий  ______________________________ області  __________ р.)

  представляти інтереси ТОВ «______________» перед всіма відділеннями АТ «Укрпошти» та здійснювати всі необхідні дії в інтересах товариства, що пов'язані з отриманням/відправленням посилок, листів, будь-якої іншої поштової кореспонденції Товариства, в тому числі цінної та замовної.

   

  Ця довіреність видана без права передоручення строком до ____________ 2019 року.

   

   

    Директор

    ТОВ «______________»