Зразки документів
  Зразок Довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей

   

   

  вих. № ______

   

  ДОВІРЕНІСТЬ

  м. ____________, _________________________ дві тисячі сімнадцятого року

   

   

  Цією довіреністю Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________» в особі директора ____________________________, який діє на підставі Статуту товариства, іменоване надалі «Довіритель», надає право та доручає ____________________________ (реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________________, паспорт серії ____ номер _____________ виданий _________________________ РВ УМВС України в ______________ області, дата видачі _________________), іменований надалі "Представник", отримувати від імені «Довірителя» будь-які товари, матеріали, сировину та інші товарно-матеріальні цінності, які відпускаються «Довірителю» усіма установами, організаціями, підприємствами, товариствами, їхніми філіями для здійснення господарської діяльності ТОВ «__________________________» (код ЄДРПОУ ______________) та підписувати відповідні первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні, акти прийому-передачі, інше)

   

              Зразок підпису             __________________                 засвідчую.

   

  Ця довіреність видана без права передоручення строком до __________________р.

   

   

  Директор

  ТОВ «__________________________»