Зразки документів
  Зразок Довіреності на представництво інтересів в ЦНАП

   

   

   

   вих. № ______

   

  ДОВІРЕНІСТЬ

  м. ____________, ______________________ дві тисячі вісімнадцятого року

   

  Цією довіреністю Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________» в особі директора ____________________________, який діє на підставі Статуту товариства, іменоване надалі «Довіритель», надає право та доручає гр.____________________________ (реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________________, паспорт серії ____ номер _____________ виданий _________________________ РВ УМВС України в ______________ області, дата видачі _________________), іменований надалі «Представник», представляти інтереси ТОВ «_______________» у відповідному територіальному Центрі надання адміністративних послуг міста ____________ з питань подання заяви (з правом підпису) та отримання  документів дозвільного характеру або адміністративної послуги по справі, що пов'язана з _______________________

  __________________________________________________________________________.

  Виконуючи доручення згідно цієї довіреності «Представник» має право:

  - заповнювати та подавати заяви та документи до неї, завіряти копії цих документів;

  - підписувати від імені «Довірителя» заяви та інші необхідні документи,

  - отримувати документи адміністративної послуги, одержувати витяги, виписки, довідки, акти та інші документи;

  - виконувати інші дії, що випливають із суті цієї довіреності.

   

  Ця довіреність видана без права передоручення строком до ________________2018р.

   

  Директор

  ТОВ «__________________________»