Зразки документів
  Зразок Довіреності представляти інтереси товариства в судах

   

   

  Вих. № ________

  від  "___" ______ 2017р.

  м. _____________

  ДОВІРЕНІСТЬ

   

  Цією довіреністю Товариство з обмеженою відповідальністю «___________________» в особі директора _________________________________, який діє на підставі п. ___ Статуту товариства, доручає _______________________________ (паспорт серія __ № ___________, виданий _________________________, ___________р.) представляти  інтереси  Товариства з обмеженою відповідальністю «___________________________» в усіх установах та організаціях, здійснювати всі необхідні дії в інтересах товариства, бути представником у судах загальної юрисдикції, адміністративних, господарських, третейських судах, в судах першої, апеляційної та касаційної інстанції користуватися всіма правами, наданими позивачу, відповідачу, третій особі, у тому числі з правом підписання та подачі позову, знайомитися з матеріалами справи,  робити з них витяги, знімати копії, брати участь в судових засіданнях, подавати докази, давати усні та письмові пояснення, змінювати підстави, предмет позову, збільшувати та зменшувати розмір позовних вимог, відмовлятись від позову, робити заяви, заявляти клопотання, визнавати позови повністю або частково, укладати мирові угоди,  оскаржувати рішення та ухвали, пред’являти виконавчі документи для виконання державними виконавцями, одержувати присуджене майно або гроші, витребувати всі необхідні довідки та документи, підписувати всі необхідні документи, здійснювати розрахунки, а також користуватися іншими процесуальними правами, наданими чинним законодавством  України.

  У зв’язку з цим гр.____________ надається право: представляти інтереси „Довірителя», брати участь у судовому засіданні, отримувати та подавати всі необхідні документи у тому числі позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, клопотання, пояснення, докази, заяви тощо, засвідчувати власним підписом справжність копій документів, а також вчиняти всі інші дії, пов’язані з цією довіреністю.

   

  Ця довіреність видана з правом передоручення строком на один рік.

   

  Директор

  ТОВ «__________________»