Зразки документів
  Зразок Листа відповіді слідчому на постанову про витребування документів по ст. 93 КПК України

   

   

  №____ від __________2016р.

   

  Слідчому _____________________

  ______________________________

  ______________________________

   

   

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю  «____________________________________» отримало Постанову слідчого ____________________________________ про витребування завірених копій документів бухгалтерського обліку ТОВ «____________________________» по взаємовідносинам з ТОВ «_______________________________» в рамках кримінального провадження за номером _____________________________.

  Ви посилаєтесь на ч. 2 ст. 93 КПК України, яка надає право стороні обвинувачення витребувати та отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей…».

  Однак, звертаємо Вашу увагу, що ч. 2 ст. 93 КПК України передбачає лише право сторони обвинувачення щодо збирання доказів, в тому числі витребування документів. Ст. 237 КПК України надає лише право стороні процесу на огляд документів які вже є у володінні такої сторони, але не містить обов’язку і процедури їх витребування.

  Порядок та механізм витребування речей та документів деталізований в главі 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

  Відповідно до ст.159 Кримінально-процесуального Кодексу України:

  1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

  2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

  Таким чином, наше товариство готово надати всі запитувані Вами документи в порядку передбаченому діючим Кримінально-процесуальним Кодексом України, а саме після надання Ухвали слідчого судді (суду) про тимчасовий доступ до документів ТОВ «___________________».

   

   

   

  Директор

  ТОВ «________________________»