Зразки документів
  Зразок Листа про надання інформації стосовно статутних документів та органів керування товариством

   

   

  Вих. № ______

  від  ___________2016р.                                                                                          

   

   

   

                                                                                                                                              АТ «______________»

   

   

  «Щодо надання інформації

  стосовно статутних документів

  та органів керування товариством»

   

   

  Наступним Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________________» (надалі – Товариство) повідомляє, що на даний момент у своїй діяльності Товариство керується Статутом від ______________р., номер запису _____________________________. До чинної редакції Статуту зареєстровані наступні зміни:

  Зміни № 1 до Статуту, затверджені Загальними зборами учасників Товариства (Протокол від ______________р.), зареєстровані державним реєстратором __________________________ від ____________р., номер запису _____________________

  У Товаристві діє Положення про Наглядову раду Товариства від ________________р., що визначає діяльність та повноваження Наглядової Ради Товариства.

  Інші правила, процедури та внутрішні документи Товариства, що визначають компетенцію органів управління та порядок прийняття ними рішень у Товаристві не затверджувались і не приймались.

  Органи управління Товариства, на поточну дату, діють у наступному складі:

  Виконавчий орган -  Директор __________________, який діє на підставі Протоколу загальних зборів учасників Товариства від _______________р.

  Наглядова рада Товариства діє на підставі Протоколу загальних зборів учасників Товариства від __________________р. у складі: __________________________

  Трудовий контракт/строковий трудовий договір з Директором та членами Наглядової Ради не укладався.

  У випадку змін у вищезазначених відомостях Товариство зобов’язується повідомити про це АТ «__________________________» та надати копії необхідних документів в підтвердження даного факту.    

   

   

   

  Директор

  ТОВ «_________________________»