Зразки документів
  Зразок Листа від правонаступника до боржника щодо повернення залишку коштів за Договором

   

   

  вих. № ______

  від  «__» ________ 2016р.

   

  Директору

  Товариства з обмеженою

  відповідальністю

  «______________________»

   місцезнаходження: м. _________, вул. ______

  буд.__________ офіс ________

  код ЄДРПОУ __________

  п/р ______________ в  АТ «___________»

  МФО _____________

  ІПН _______________

  Св. платника ПДВ № __________

   

    

  Товариство з обмеженою відповідальністю «_________________________» повідомляє Вас, що ____________ 2016р. в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців було зроблено запис про припинення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «___________________» (код ЄДРПОУ ____________) шляхом його приєднання до свого засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «______________________» (код ЄДРПОУ ____________), яке є його правонаступником щодо прав та обов’язків на підставі ст.104, 107 Цивільного Кодексу України.

  Згідно даних бухгалтерського обліку дебіторська заборгованість за Договором № _____ від «___» __________20__р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «________________» та Товариством з обмеженою відповідальністю «__________________» в розмірі ____________ грн. (_________________грн. __ коп.)  передана правонаступнику ТОВ «_____________________».

  Щодо дебіторської заборгованості звертаємося до Вас у зв’язку із наступним: 

  Між Товариством з обмеженою відповідальністю «_______________», правонаступником якого є ТОВ «______________________» (надалі за текстом «Підрядник») та Товариством з обмеженою відповідальністю «______________» (надалі за текстом «Субпідрядник») був укладений Договір № _______ від ________р., згідно умов якого Субпідрядник зобов’язувався виконати роботи по ______________________ (надалі - Роботи), а Підрядник зобов’язався прийняти належним чином виконані роботи та оплатити їх вартість.

  __________р. Підрядник здійснив попередню оплату вартості робіт, перерахувавши на банківський рахунок Субпідрядника грошові кошти в розмірі __________ грн. (_______________ грн. ___ коп.) згідно умов п.___ Договору.

  В ________ місяці 201_р. сторони Договору підписали Акти прийому-передачі виконаних робіт, згідно яких Підрядник фактично виконав об’єм робіт на загальну суму _________ грн. (________________ грн. ___ коп.)   

  Більше ніякі роботи згідно Договору № _____ від _____________р. не проводилися і проводитися не будуть. Договір виконаний повністю, вартість робіт становить ____________________ грн. Сторони виконали свої зобов’язання щодо здійснення робіт та їх оплати.

  Таким чином, після закінчення виконання робіт за Договором № ___ від _____________р. у Субпідрядника залишаються грошові кошти Підрядника в розмірі _______________ грн. (______________ грн. __ коп.).

  На підставі вищевикладеного ТОВ «_________________» звертається до ТОВ «_____________________» з проханням перерахувати (повернути) на наш банківський рахунок залишок грошових коштів Підрядника в розмірі _____________ грн., який залишився у Субпідрядника після закінчення виконання робіт за Договором № ____ від __________р.

  Просимо Вас повернути грошові кошти за наступними реквізитами:

  Товариство з обмеженню відповідальністю

  «____________________________________»

  м. ___________, вул. ___________, буд. ________

  Код ЄДРПОУ _____________

  № ________________ в АТ «___________»

  МФО _____________

  ІПН ______________

  Св. ПДВ № ________

  тел. ______________, факс ________

   

  Всі необхідні первинні бухгалтерські документи є у Вас в наявності.

  Прохання також підписати Акт звірки взаєморозрахунків і один примірник повернути на адресу: _______, м. _________, вул. ________буд. _____

   

  Директор

  ТОВ «_____________________»