Зразки документів
  Зразок Відповіді на Запит про надання інформації

   

  № ___ від «__» ______________ 2018р.

   

   

  _____________ ОДПІ м. _____________

  Головного управління Державної

  фіскальної служби України

  у ____________________ області

   

  Місцезнаходження:, м. ________,

  вул. __________, буд._____

   

   

  Відповідь на запит

   

   

  «__»_________2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю «________________» (код ЄДРПОУ _____________) засобами поштового зв’язку отримало Ваш лист № _____________________ від __________2018р. про надання пояснень та документальних підтверджень щодо формування показників податку на додану вартість.

  Уважно вивчивши зазначений лист, доходимо висновку про відсутність підстав для надання запитуваних у Вашому листі інформації та матеріалів з огляду на наступне:

  В абзаці другому листа № _____________ від __________ зазначена вимога про надання істотного обсягу інформації та документів. При цьому в абзаці першому запиту вказано, що згадана вимога пов’язана з поданням податкової звітності з податку на додану вартість за січень 2018 року.

  Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

  Згідно з пп. 21.1.1. п. 21.1. ст. 21 Податкового кодексу України посадові особи контролюючих органів зобов'язані дотримуватися Конституції України та діяти виключно у відповідності з цим Кодексом та іншими законами України, іншими нормативними актами.

  За правилами пп. 20.1.2. п. 20.1. ст. 20 ПК України контролюючі органи мають право витребувати визначені Законом інформацію та документи виключно у порядку та на підставах, визначених законом.

  Як встановлено в абзаці першому п. 73.3. ст. 73 ПК України, встановлений законом перелік інформації та підстави її надання на письмовий запит контролюючого органу – є вичерпним.

  Перелік таких підстав міститься в абзаці третьому п. 73.3. ст. 73 ПК України.

  Як закріплено в абзаці другому п. 73.3. ст. 73 ПК України запит контролюючого органу підписується керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу і повинен містити:

  1) підстави для надіслання запиту відповідно до цього пункту, із зазначенням інформації, яка це підтверджує;

  2) перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати;

  3) печатку контролюючого органу.

  Аналогічні приписи містяться також у п. 10 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1245 від 27.12.2010.

  Усупереч зазначеним нормам права, Ваш запит від __________ 2018 року не містить підстав необхідності надання запитуваних інформації та матеріалів.

  При цьому подання податкової звітності з податку на додану вартість за січень 2018 року, згадуване в абзаці першому Листа, саме по собі не є підставою для надання інформації, яка запитується.

  Таким чином, відсутність зазначення підстав направлення запиту контролюючого органу позбавляє платника податку можливості визначити належність (законність) таких підстав, а також свідчить про те, що запит ____________ ОДПІ м. ____________ ГУ ДФС України у ____________ області від ______________ 2018р. (вих. № ______________) складено з порушенням вимог ст. 73 ПК України та Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1245 від 27.12.2010.

  Відповідно до абзацу одинадцятого п. 73.3. ст. 73 ПК України, п 16 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1245 від 27.12.2010 у разі якщо запит складено з порушенням вимог, визначених абзацами першим - п’ятим цього пункту, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.

  Відповідно до ч. 1 ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

  Відповідно до правової позиції Вищого адміністративного суду України, викладеної в ухвалі від 26.05.2016 у справі №2а-11099/12/2070 (ЄДРСР – 57957887), «відсутність у письмовому запиті відповідача вказівки на одну із підстав передбачену абз. 3 п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу України для його надсилання, звільняє платника від надання відповіді на обов'язковий письмовий запит, що підтверджує правомірність дій позивача щодо ненадання витребуваних податковим органом копій документів.»

  Аналогічні правові висновки викладені також у численних рішеннях вищих судових інстанцій, зокрема в ухвалах Вищого адміністративного суду України від 23.02.2017 у справі № 813/972/16; від 26.04.2016 у справі № 815/4546/14; від 17.11.2016 у справі №813/120/16, тощо.

  На підставі вищевикладеного, Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________________» не вбачає підстав для надання інформації та матеріалів, зазначених у запиті _________________ ОДПІ м. _________ ГУ ДФС України у _________ області від __________ 2018 (вих. № _____________).

   

   

  Директор

  ТОВ «__________________»