Зразки документів
  Зразок Положення про порядок використання мобільного зв'язку

   

   


  «ЗАТВЕРДЖУЮ»:
  Директор ТОВ «____________»

  ___________________ 

   

   ПОЛОЖЕННЯ

  про використання мобільного зв'язку
  в Товаристві з обмеженою відповідальністю
  «______________________________»


   
  1. Картки мобільного зв’язку видаються працівникам Товариства з обмеженою відповідальністю «_______________________» (далі по тексту положення - Підприємство) для підвищення ефективності ведення господарської діяльності Підприємства. Для своєчасного і повного обміну інформацією між працівниками Підприємства, здійснення переговорів з контрагентами (в тому числі і потенційних) пов’язаних з підготовкою, організацією, веденням виробництва, випуском і продажом продукції, а також для виконання адміністративно-управлінських функцій пов’язаних з діяльністю Підприємства.

  2. Рішення про виділення картки мобільного зв’язку працівнику Підприємства приймає директор ТОВ «_________________» в залежності від обсягу та характеру виконуваних ним функціональних обов’язків.

  3. Використання мобільного зв’язку дозволяється тільки з метою здійснення поточної господарської діяльності Підприємства, працівникам Підприємства забороняється використовувати надану службову мобільний зв’язок для особистих потреб. 

  4. У разі рішення невідкладних питань, пов’язаних з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажом продукції, в тому числі веденням переговорів, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю Підприємства, використання мобільного зв’язку працівникам Підприємства після закінчення робочого дня, а також у святкові і вихідні дні - дозволений з умовою виконання п. 3 цього Положення.

  5. Щомісячні ліміти витрат на здійснення переговорів за допомогою мобільного зв’язку для кожного працівника установлюється наказом по Підприємству та можуть змінюватися в залежності від обсягу та характеру виконуваної роботи.

  6. Якщо працівник Підприємства перевищив встановлений ліміт переговорів, але таке перевищення було пов’язано виробничою діяльністю Підприємства і з виконанням його функціональних обов’язків, то він зобов'язаний надати директору звіт про проведені переговори, метою і результативності таких переговорів.

  7. У разі перевищення працівником встановлених лімітів на переговори, що не були пов’язані з господарською діяльністю Підприємства, він відшкодовує Підприємству понесені витрати по сплаті вартості переговорів понад установлений ліміт.

  8. Контроль за дотриманням працівником щомісячного ліміту на переговори здійснює системний адміністратор ТОВ «_______________» за копіями роздруківок оператора мобільного зв'язку.

  9. Порядок відшкодування Підприємству шкоди в разі втрати або пошкодження картки мобільного зв'язку з вини працівника, регулюється чинним законодавством України.

  10. Повернення працівником наданої Підприємством картки мобільного зв'язку здійснюється системному адміністратору ТОВ «_______________________».

  11. Працівники Підприємства, що використовують наданий їм службовий мобільний зв’язок зобов’язані знати і виконувати вимоги цього Положення.