Зразки документів
  Зразок Позовної Заяви про стягнення бюджетного відшкодування з ПДВ

   

   

   

  __________________ адміністративний суд

  Місцезнаходження:, м. ________,

  вул. __________, буд._____

  Позивач:

   

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  «________________________»

   

  юридична адреса: ____ м. ___________,

  вул. ________, буд.____

  Код за ЄДРПОУ __________

   п/р № __________________

  в АТ ___________ МФО ________

  Номер засобу зв’язку: телефон _____________

  Адреса ел. пошти: ____________________

   

  Відповідач 1:

  _____________________ об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби України

   

  місцезнаходження: ___ м. _______,

  вул. ___________, ___

  Номер засобу зв’язку: телефон _________

   

  Відповідач 2:

  Головне управління державної казначейської служби України у ______________ області

   

   місцезнаходження: ___ , м.___________,

  вул. __________, буд. _____

  (код  за ЄДРПОУ ____________

  Номер засобу зв’язку: телефон _____________

   

   

  ПОЗОВНА ЗАЯВА

  про визнання противоправною бездіяльність та

   стягнення коштів з бюджету в розмірі _____________ грн.

   

  Судовий збір майнового характеру: __________ грн. 

  Судовий збір немайнового характеру: _________ грн.

  Загалом сплачено: ______ грн.

   

  В ______ році _____________________ об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби України - далі за текстом позову «Відповідач» провела документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ «_____________________» (далі за текстом - Позивач) з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) на рахунок платника у банку по декларації з ПДВ за _____ місяць ________ року.

  За результатами перевірки Відповідачем був складений акт в якому зазначалося, що перевіркою не підтверджено відображене ТОВ «__________________» по декларації з ПДВ за ________місяць _________ року бюджетне відшкодування у сумі ____________ грн.

  Відповідачем було відмовлено Позивачу в бюджетному відшкодувані по декларації з ПДВ з за ________місяць _________ року на загальну суму ________________ грн.

  На підставі акту перевірки ______________ОДПІ ГУ ДФС України винесла податкове повідомлення-рішення № _____________ від «__» _____________ року, яким зменшено ТОВ «_______________» суму бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок з податку на додану вартість у розмірі _________________ грн.

  Не погоджуючись з таким рішенням Відповідача наше товариство звернулося до _________________ адміністративного суду, Постановою якого по справі № _______ від _________р. податкове повідомлення-рішення № _______________ від ___________року про зменшення бюджетного відшкодування було повністю скасовано.

   

  Ухвалою _______________ апеляційного адміністративного суду від _______________ р.  вказану постанову залишено без змін.

  Постанова по справі № ______________ від ______________р., якою скасовували податкове повідомлення-рішення № ___________ від __________року набрала законної сили _________р.

  Податковим Кодексом України передбачено ст. 200.1. Сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.»

  ст. 200.4. Якщо в наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з пунктом 200.1 цієї статті, має від’ємне значення, то:

  а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від’ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України - сумі податкового зобов’язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем товарів/послуг;

  б) залишок від’ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.

  Нормою права передбачено, що бюджетному відшкодування підлягає сума податку фактично сплачена Позивачем у попередніх податкових періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України.

  Згідно зі ст. 200.15. Податкового Кодексу України передбачено, що «У разі якщо за результатами перевірки сум податку, заявлених до відшкодування, платник податку або орган державної податкової служби розпочинає процедуру адміністративного або судового оскарження, орган державної податкової служби не пізніше наступного робочого дня після отримання відповідного повідомлення від платника або ухвали суду про порушення провадження у справі зобов'язаний повідомити про це орган Державного казначейства України. Орган Державного казначейства України тимчасово припиняє процедуру відшкодування в частині оскаржуваної суми до набрання законної сили судовим рішенням.

  Після закінчення процедури адміністративного або судового оскарження орган державної податкової служби протягом п'яти робочих днів, що настали за днем отримання відповідного рішення, зобов'язаний подати органу Державного казначейства України висновок із зазначенням суми податку, що підлягає відшкодуванню з бюджету.»

  В судовому порядку скасовано податкове повідомлення-рішення № ___________ від _____________ року, на підставі якого Позивачу відмовлено в бюджетному відшкодуванні по декларації з ПДВ за _________ місяць ____________ року та підтверджено право Позивача на бюджетне відшкодування заявленої суми.

  Тобто процедура судового оскарження вказаного податкового повідомлення-рішення закінчилася _____________р., коли набула законної юридичної сили Ухвала ____________ апеляційного адміністративного суду про скасування податкового повідомлення-рішення.

  Позивач звертався до Відповідача з листами-нагадуваннями про закінчення процедури судового оскарження та про необхідність виконання обов’язку, покладеного п.200.15 ст.200 ПКУ на Відповідача, а саме – протягом п'яти робочих днів, що настали за днем отримання відповідного рішення, зобов'язаний подати органу Державного казначейства України висновок із зазначенням суми податку, що підлягає відшкодуванню з бюджету.

  Так, листом № ____ від ___________р. Позивач звернувся до Відповідача з листом, в якому просив надати до відповідного органу Державного казначейства України висновок про бюджетне відшкодування в сумі                грн. на рахунок ТОВ «                        » у банку, по декларації з ПДВ за __________ місяць ____________ року.

  Відповіді на свій лист-нагадування Позивач не отримав, Відповідач висновок до органу Державного казначейства України не надав, і суму бюджетнего відшкодування Позивач не отримав.   

  Відповідач, ігноруючи вимоги п.200.15 ст.200 ПКУ, без жодних законних підстав ухилявся від надання до відповідного органу Державного казначейства України висновку про бюджетне відшкодування Позивачу, тому що відповідно до вимог статті 14 КАС України, постанови та ухвали суду в адміністративних справах, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання на всій території України.

   

  Далі Відповідач намагався скасувати рішення ________________ адміністративного суду та ________________ апеляційного адміністративного суду, звернувшись до Вищого адміністративного суду України з касаційною скаргою на ухвалу ______________ апеляційного адміністративного суду від ______________р. та постанову ________________ адміністративного суду від _____________р.

   

  «___» ___________р. ухвалою Вищого адміністративного суду України касаційну скаргу Відповідача залишено без задоволення, постанову ___________________ адміністративного суду від _________________р. та ухвалу _______________ апеляційного адміністративного суду від ________________р.  залишено без змін.

  Таким чином, Вищий адміністративний суд України знову підтвердив законність та правомірність бюджетного відшкодування сум ПДВ, заявленого Позивачем в сумі ____________ грн. по декларації з ПДВ за __________ місяць _____________р., тобто підтвердив незаконість дій Відповідача щодо відмови Позивачу у заявленому бюджетного відшкодування.

   

  Відповідач 1 не виконує вимоги Податкового Кодексу України і не подає Відповідачу 2 висновок про відшкодування Позивачу з бюджету _______________ грн. Законних причин або підстав щодо відмови у наданні висновку про бюджетне відшкодування до відповідного органу Державного казначейства України у Відповідача не має.

   

  Відповідно до вимог статті 14 КАС України, постанови та ухвали суду в адміністративних справах, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання на всій території України.

   

  Відповідно до ч.1 ст.72 КАС України, обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

   

  Згідно ст.255 КАС України постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є обов'язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових чи службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України.

   

  З огляду на зазначене, судовими рішеннями, які набрали законної сили _______________р., підтверджено правомірність заявленої Позивачем до відшкодування з державного бюджету України на поточний банківський рахунок в обслуговуючому банку суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, яка виникла за рахунок від'ємного значення з ПДВ.

   

  Отже, внаслідок невиконання Відповідачем 1 своїх зобов’язань, щодо надання Відповідачу 2  висновку про відшкодування грошових коштів в розмірі _____________ грн. Позивач має право на звернення до адміністративного суду про примусове стягнення сум податку, що підлягає відшкодуванню з бюджету.

   

  Відповідно до п.14.1.18 ст.14 ПК України бюджетне відшкодування - відшкодування від'ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість за результатами перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування у порядку та за критеріями, визначеними у розділі V цього Кодексу.

   

  Пунктом 200.23 ст. 200 ПК України передбачено, що суми податку, не відшкодовані платникам протягом визначеного цією статтею строку, вважаються заборгованістю бюджету з відшкодування податку на додану вартість. На суму такої заборгованості нараховується пеня на рівні 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виникнення пені, протягом строку її дії, включаючи день погашення. Джерелом сплати бюджетного відшкодування (у тому числі заборгованості бюджету) є доходи Державного бюджету України підпункту 200.17 статті 200 ПК України.

   

  Враховуючи приписи  п.п. 4.1.18,  14.1.162 ст.14 ПК України пеня є видом відповідальності за несвоєчасне виконання державою взятих на себе грошових зобов'язань перед платником податку на додану вартість, у вигляді бюджетного відшкодування.

   

  З аналізу наведених норм вбачається, що у платника податку, який не отримує бюджетне відшкодування в порядку та строки, визначені ст.200 Податкового кодексу України, виникає право на нарахування пені на суму такої заборгованості на рівні 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виникнення пені, протягом строку її дії, включаючи день погашення.

  Позивач має право на стягнення пені в розмірі ____________ грн. (________ грн. 00 коп.), у зв'язку з наявністю бюджетної заборгованості, виходячи з такого розрахунку:

  «___» ______________р. - дата виникнення права Позивача на отримання сум бюджетного відшкодування з ПДВ, внаслідок набрання законної сили Ухвали _____________ апеляційного адміністративного суду від ______________р., якою Постанову _______________ адміністративного суду по справі № ______________, якою було скасовано податкове повідомлення-рішення № _______________ від ____________р. залишено без змін.

  «___» ____________р. - дата підписання даної позовної заяви про стягнення заборгованості бюджету з відшкодування податку на додану вартість.

   

  Розмір облікових ставок:

  з __________________р. - ____% згідно Постанови НБУ № ___ від _________р. (відповідно 120%, від облікової ставки  складає: ____ %.)

   

  Пеня за період з __________р. - _____________р.  (_____ днів)

  Розрахунок:

  Сума боргу (грн)

  Період прострочення

  Кількість

  днів прострочення

  Розмір процентів

  за один день

  Загальна сума пені

   

   

   

   

   

  Всього пеня на заборгованість бюджету

  з відшкодування податку на додану вартість.

   

   

  Відповідно до п. 200.17 ст. 200 Податкового кодексу України джерелом сплати бюджетного відшкодування (в тому числі заборгованості бюджету) є доходи Державного бюджету України. Забороняється обумовлювати або обмежувати виплату бюджетного відшкодування наявністю або відсутністю доходів, отриманих від цього податку в окремих регіонах України.

  Відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України в Україні застосовується казначейська форма обслуговування Державного бюджету України, яка передбачає здійснення Державним казначейством України операцій з коштами державного бюджету.

  Зміст статті 25 Бюджетного кодексу України свідчить, що Державне казначейство здійснює безспірне списання з рахунків, на яких обліковуються гроші Державного бюджету та місцевих бюджетів, за рішенням, яке було прийнято державним органом, що відповідно до закону має право на його застосування.

  Відповідно до п.п.6 п.16 Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011р. N845, органи казначейства за судовими рішеннями про стягнення надходжень бюджету здійснюють безспірне списання коштів державного та місцевих бюджетів з метою забезпечення бюджетного відшкодування податку на додану вартість та/або пені, нарахованої на заборгованість державного та місцевих бюджетів з відшкодування такого податку.

   

  Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії) дій чи бездіяльності.  

  Бездіяльністю вважається пасивна поведінка, яка може мати вплив на права, свободи та інтереси фізичних та юридичних осіб.

  Органом державної влади, що допускає бездіяльність і не виконує норми Податкового законодавства є Відповідач 1 - _____________ ОДПІ ГУ ДФС України, яка  виражається  в ненаданні до органу Державної казначейської служби України висновку із зазначенням суми податку, що підлягає відшкодуванню з бюджету на користь Позивача - ТОВ «__________________».

  Заявлені майнові вимоги Позивача до Відповідача 1 та Відповідача 2 складаються із суми заборгованості з бюджетного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) на рахунок Позивача по декларації з ПДВ за ___________ місяць _________року, згідно  Постанови _______________________ адміністративного суду по справі № ___________ від ___________________р. та пені на суму такої заборгованості на рівні 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, згідно п.200.23 ст.200 Податкового кодексу України.

   

  Сума заборгованості з бюджетного відшкодування податку на додану вартість  (грн.)

  Пеня згідно п.200.23 ст.200 Податкового Кодексу України (грн.)

  Майнові вимоги Позивача по справі (грн.)

   

   

   

   

  Керуючись ч.2 ст.19 Конституції України, ст.ст. 2, 6, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 49, 50, 104, 105, КАС України, ст 200 Податкового Кодексу України,

  ПРОШУ СУД:

  1. Прийняти позовну заяву та відкрити провадження у справі.

  2. Визнати противоправною бездіяльність ___________________ об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби України щодо невиконання, визначеної законом процедури, відшкодування суми податку на додану вартість за __________місяць ________ року в розмірі ___________ грн. (___________________ грн. 00 коп.) 

  3. Стягнути з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «_______________________» (юридична адреса: __________, м. __________, вул. _____________, буд. _____, код за ЄДРПОУ _____________, п/р № ______________ в АТ «____________» МФО _____________) суму бюджетного відшкодування податку на додану вартість по декларації з ПДВ за ____________ місяць _________р. в розмірі ____________ грн. (_________________________ грн. 00 коп.)

  4. Стягнути з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «_______________________» (юридична адреса: __________, м. __________, вул. _____________, буд. _____, код за ЄДРПОУ _____________, п/р № ______________ в АТ «____________» МФО _____________) пеню за період з ______________р. по ___________р. за прострочення сплати бюджетної заборгованості в сумі ________________ грн. (___________грн. 00 коп.)

  5. Стягнути з Державного бюджету України витрати зі сплати судового збору.

   

  Додатки до позовної заяви:

  1. Документ, що підтверджує сплату судового збору.

  2. Копія декларації з ПДВ за _________місяць _______р.;

  3. Копія податкового повідомлення-рішення № __________ від __________р.;

  4. Копія постанови _____________________ адміністративного суду від __________р. у справі № _______;

  5. Копія ухвали __________________ апеляційного адміністративного суду від __________р. у справі № _________________;

  6. Копія ухвали Вищого адміністративного суду України від _____________р. у справі № _____________;

  7. Копія листа ТОВ «________________» № ___ від __________р.

  8. Копія Свідоцтва  про державну реєстрацію Позивача

  9. Копія Довідки з ЄДРПОУ на Позивача

  10. Копія Витягу з ЄДРПОУ на Позивача

  11. Копія адміністративного позову з додатками для Відповідача 1.

  12. Копія адміністративного позову з додатками для Відповідача 2.

   

  Всього на ________ листах

   

   

  Директор

  ТОВ «______________________»                                                                         

   

  «___» ________________р.

  (дата підписання  позову)