Зразки документів
  Зразок Відзиву на Позовну Заяву із застосуванням строку позовної давності

   

  Вих. № ______

  Від "____"___________  2016 року.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Господарський суд ____________

  Місцезнаходження: _____, м._________, вул.____________, буд. ___

   

   

   

   

  Позивач: 

  Фізична особа-підприємець ________________________________

  Юр.адреса: _____ м. ___________

  вул. ____________, буд. _______

  ІПН ________________

  п/р №  ________________ в АТ «______»

  МФО ___________

  тел. ____________, факс _____________

   

   

   

   

  Відповідач:

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  «__________________________________»

  Юр.адреса: _____ м. ___________

  вул. ____________, буд. _______

  Код ЄДРПОУ ____________

  п/р №  __________________ в АТ «______»

  МФО ___________

  ІПН ____________

  Св. ПДВ № ______

  тел. ____________, факс _____________

   

  Cуддя _____________

  Справа №______________  

   

   ВІДЗИВ НА ПОЗОВНУ ЗАЯВУ

   

  Отримавши Ухвалу Господарського суду _______________ області про порушення провадження у справі №_____________ за позовом Фізичної особи - підприємця _______________ до Товариства з обмеженою відповідальністю «______________________» та ознайомившись з матеріалами справи пояснюю наступне:

  Між сторонами у справі дійсно існували договірні відносини, згідно яких Позивач виконував перевезення вантажів Відповідача.

  «___» ___________ р. на адресу ТОВ «______________» надійшла претензія від Позивача - ФОП _____________ (вих. № ____ від __________р.), в якій Позивач вказував, що станом на ______________р., Відповідач не здійснив оплату Актів виконаних послуг, перелік яких був вказаний в претензії, на загальну суму ________________ грн., а також вимагав здійснити оплату за виконанні перевезення вантажів Відповідача.   

  ТОВ «___________________» надало відповідь Позивачу (вих. № ____ від _________р.), в якій визнало існування кредиторської заборгованості в сумі _______________________ грн. та зобов’язалось сплатити надані Позивачем послуги в строк до «___» ____________р. Відповідь на претензію Позивача була відправлена на його адресу цінним листом з описом вкладення. Відповідь позивач отримав _____________________р. (відмітка на зворотній стороні повідомлення про вручення поштового відправлення адресату).

  «___»  ______________ р. Відповідач сплатив існуючу заборгованість в розмірі ____________________ грн. перед Позивачем - ФОП ______________ (платіжне доручення № _____ від ____________р.). Після цього господарські відносини не підтримувалися, Відповідач послуги у ФОП ______________________ не замовляв. На даний час, згідно даних бухгалтерського обліку, ТОВ «___________________» заборгованості перед ФОП __________________ за виконані останнім послуги з перевезення вантажів не має. (Акт звірки взаєморозрахунків з контрагентом ФОП ________________ в період з __________р. по ___________________р. додається).

  Усі виконанні Позивачем послуги сплаченні в повному обсязі. Обставини, викладенні в позовній заяві, не відповідають дійсності та не підтверджені ніякими доказами.

   Крім того, згідно ч.1 ст. 258 Цивільного Кодексу України (надалі ЦКУ) для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність: скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю.

  Ст. 315 Господарського Кодексу України (надалі ГКУ)  встановлює порядок вирішення спорів у зв'язку з перевезенням вантажу, а в ч. 4 цієї статті вказано, якщо претензія відхилена або відповідь на неї не одержано в строк, зазначений у частині третій цієї статті, заявник має право звернутися до суду протягом шести місяців з дня одержання відповіді або закінчення строку, встановленого для відповіді. (тобто законом, який регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, встановлено скорочену позовну давність порівняно із загальною позовною давністю).

  Відповідь на претензію Позивач отримав «___» ___________р., строк позовної давності сплинув «___» __________________р.

   

  На підставі наведеного вище та керуючись ч. 5 ст. 315 Господарського кодексу України, ст. 22, 59 та 82 Господарського процесуального кодексу України,

   

  ПРОШУ:

   

  В справі № ______________ за позовом Фізичної особи - підприємця ____________ до ТОВ «_________________________» застосувати позовну давність та повністю відмовити в задоволенні  позову до ТОВ «____________________».  

   

  Додаток:

  1. 1. Копія претензії від Позивача - ФОП ____________ (вих. № ___ від __________р.).
  2. 2. Копія відповіді (вих. № ____ від ____________р.) на претензію Позивача.
  3. 3. Копія опису вкладення в цінний лист та копія чеку.
  4. 4. Копія повідомлення про вручення поштового відправлення.
  5. 5. Копія платіжного доручення № ____ від ___________р. про перерахування на поточний рахунок ФОП ______________ грошових коштів на суму ____________ грн.
  6. 6. Акт звірки взаєморозрахунків з контрагентом ФОП _____________ за період з __________р. по ____________р.
  7. 7. Копія свідоцтва про державну реєстрацію Відповідача.
  8. 8. Копія Витягу з ЄДРПОУ щодо Відповідача.
  9. 9. Квитанція про направлення відзиву Позивачу.

   

   

   

  Директор

  ТОВ «____________________»