Зразки документів
  Зразок Відповіді на Претензію

   

   

   

  Вих. №  ___ від _____________2018р.

   

  Директору

  Товариства з обмеженою

  відповідальністю «________________»

  місцезнаходження: м. _________, вул. ______

  буд.__________ офіс ________

  код ЄДРПОУ __________

  п/р ______________ в  АТ «___________»

  МФО _____________

  ІПН _______________

   

   

   «Щодо взаєморозрахунків

  за Договором поставки № ___ від _______2018р.»

   

  Направляємо Вам цього листа щоб повідомити Вас про непорозуміння, які виникли між нашими підприємствами, але, як ми сподіваємося, будуть невдовзі врегульовані.

  «__» ___________ 2018р. на нашу адресу надійшла претензія (вих. № ___ від ___________2018р.) про оплату заборгованості за Договором № __ від «__» _____2017р. в розмірі ________________ грн. Стосовно отриманої претензії, повідомляємо наступне:

  Між ТОВ «________________» (Покупець) та ТОВ «_________» (Постачальник) був укладений Договір поставки № ___ від _________ 2018р.

  Як погоджено у п. п. 1.1., 1.2. Договору Постачальник зобов'язується поставити і передати у власність Покупця, а Покупець прийняти та оплатити, продукцію в асортименті, іменовану далі по тексту договору - Товар. Найменування, асортимент, ціна за одиницю Товару вказується Сторонами в Специфікації, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

  Відповідно до Специфікації № 1 до Договору Ваше Товариство зобов’язалося поставити в строк до _________ 2018р. наступний Товар - ____________ в кількості ___ штук на загальну суму ____________________ грн. (__________________________грн.).

  На виконання умов Договору __________2018р. нашим Товариством була сплачена попередня оплата вартості Товару в сумі ____________ грн. Таким чином, зобов’язання нашого Товариства стосовно попередньої оплати Товару виконано у повному обсязі.

  Під час виконання Договору з Вашої Сторони були випадки неналежного виконання його умов в частині додержання строків поставки та якості продукції. Від Підрядника, що за нашим замовленням здійснював улаштування території з використанням Вашої продукції, неодноразово надходили зауваження щодо якості Товару. Зауваження полягали у тому, що дорожні плити не достатньо застигли (не є достатньо твердими та міцними), що ставило під загрозу якість та строки виконання підрядних робіт, зрештою призвело до перенесення строків виконання робіт та підвищення вартості робіт з улаштування території.

  З цих підстав, ТОВ «________________» здійснить оплату вартості поставленого ТОВ «__________________» Товару по Договору № __ від _________2018р. в розмірі __________________ грн. протягом 30 календарних днів.

  Сподіваємося на взаєморозуміння і для подальшої співпраці просимо Вас дотримуватися строків поставки продукції та її якості, які встановлюються  Сторонами умовами Договору.

   

   

  Директор

  ТОВ «___________________»