Зразки документів
  Зразок Протоколу для створення філії

   

   

  ПРОТОКОЛ

  Загальних зборів учасників

  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

  «________________________________________»

   

   м. ______________                                                                                                                         «___» __________ 2018р.

   

  Були присутні учасники Товариства:

  1. Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________», в особі директора ______________ – ___ (_________________) кількість часток, що складає ___ % статутного капіталу.

  2. Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________», в особі директора ______________ – ___ (_________________) кількість часток, що складає ___ % статутного капіталу.

   

  Всього були присутні два учасника Товариства, які володіють у сукупності 100% голосів, збори є правомочними.

  Запрошені:

  1. Директор ТОВ «_____________________» ____________________________ .

  До початку зборів __________________ запропонував обрати головою зборів __________________, 

  За пропозицію _______________ учасники проголосували одностайно. Вирішили обрати головою зборів ____________________.

   

  Голова зборів: ______________________

   

  Порядок денний:

  1. 1. Розгляд питання щодо створення  відокремленого  підрозділу Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________________» (ідентифікаційний код _______________). Визначення найменування відокремленого підрозділу, його місцезнаходження та видів діяльності.
  2. 2. Затвердження Положення про відокремлений підрозділ.
  3. 3. Обрання керівництва відокремленого підрозділу Товариства з обмеженою відповідальністю «__________»
  4. 4. Уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «______________» представляти інтереси ТОВ «_________________» з питання державної реєстрації відокремленого  підрозділу.

   

   

  СЛУХАЛИ:

  Питання № 1. Розгляд питання щодо створення  відокремленого  підрозділу Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________________» (ідентифікаційний код _______________). Визначення найменування відокремленого підрозділу, його місцезнаходження та видів діяльності

   

  По першому питанню порядку денного виступив _________________, який запропонував, з метою розширення сфери діяльності на території України створити відокремлений підрозділ для виконання господарських операцій та частини виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «______________» поза межами його місцезнаходження. Зокрема виступаючий запропонував:

  1. Створити філію Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________________» з виробництва ________________. Назвати дану філію - ФІЛІЯ «_____» ТОВ «___________». Місцезнаходження філії визначити за адресою: _____, Україна, ________ область, ________ район, м. ________, вулиця _______, будинок ______. Основними видами діяльності філії визначити: ____________________________________________________________, а також іншими видами діяльності, здійснення яких не заборонено на території України.

   

  Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

  Вирішили:

  З метою розширення сфери діяльності на території України, для виконання господарських операцій та частини виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «_______________» поза межами його місцезнаходження, створити філію Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________» для виробництва __________________. Визначити найменування філії - ФІЛІЯ «________» ТОВ «____________». Місцезнаходження філії визначити за адресою: _____, Україна, _________ область, ____________ район, м. ______________, вулиця ____________, _______. Основними видами діяльності філії визначити: ____________________________________________________________________________

  __________________, а також інші види діяльності, здійснення яких не заборонено на території України.

   

  Питання № 2.  Затвердження Положення про відокремлений підрозділ

   

  По другому питанню порядку денного виступив _______________, який запропонував затвердити Положення про ФІЛІЮ «__________» ТОВ «__________», в якому визначити порядок організації, діяльності та припинення діяльності (ліквідації) цієї філії. Учасники ознайомилися з редакцією Положення про ФІЛІЮ «_______» ТОВ «________________».  

   

  Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

  Вирішили:

  Затвердити Положення про ФІЛІЮ «__________» ТОВ «__________________».

   

   

  Питання № 3.  Обрання керівництва відокремленого підрозділу Товариства з обмеженою відповідальністю «________________»

   

  По третьому питанню порядку денного виступив ____________, який запропонував призначити Директором ФІЛІЇ «___________» ТОВ «_____________» ______________ з «___» ________ 2018 року.

   

  Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

  Вирішили:

  Призначити Директором ФІЛІЇ «___________» ТОВ «_______________» __________________ з «___» ___________ 2018 року.

   

   

  Питання № 4.  Уповноваження Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «______________» представляти інтереси ТОВ «_________________» з питання державної реєстрації відокремленого  підрозділу.


  По четвертому питанню порядку денного виступив ________________, який запропонував уповноважити директора Товариства з обмеженою відповідальністю «___________________» ____________________ провести державну реєстрацію структурного підрозділу - ФІЛІЇ «_________» ТОВ «_____________» відповідно до чинного законодавства України.

   

  Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

  Вирішили:

  Уповноважити директора Товариства з обмеженою відповідальністю «________________» _______________________ провести державну реєстрацію структурного підрозділу - ФІЛІЇ «___________» ТОВ «________________»  відповідно до чинного законодавства України.

   

  У зв’язку з розглядом всіх питань порядку денного загальні збори учасників ТОВ «__________________»   оголошуються закритими.

   

   

  Голова зборів                                        _________________