Зразки документів
  Зразок Протоколу про призначення директора товариства

   

  ПРОТОКОЛ

  Загальних зборів учасників

  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

  «________________________________________»

   

   м. ______________                                                                                                                                             «___» __________ 2017р.

   

  Були присутні учасники Товариства:

  1. Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________», в особі директора ______________ – ___ (_________________) кількість часток, що складає ___ % статутного капіталу.

  2. Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________», в особі директора ______________ – ___ (_________________) кількість часток, що складає ___ % статутного капіталу.

   

  Всього були присутні два учасника Товариства, які володіють у сукупності 100% голосів, збори є правомочними.

  Запрошені:

  1. Директор ТОВ «_____________________» ____________________________ .

  До початку зборів __________________ запропонував обрати головою зборів __________________,  а секретарем зборів _____________________.

  За пропозицію _______________ учасники проголосував одностайно. Вирішили обрати головою зборів ____________________, секретарем зборів - ________________.

   

  Голова зборів: ______________________

  Секретар зборів: ____________________ 

   

  Порядок денний:

  1. 1. Розгляд заяви директора ТОВ «_____________________» ____________________ про звільнення його з займаної посади директора ТОВ «____________________».
  1. 2. Призначення нового директора ТОВ «______________________».
  2. 3. Призначення та уповноваження відповідальних осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «_________________________» представляти інтереси ТОВ «____________________» з питання державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо зміни керівника товариства.

   

  СЛУХАЛИ:

  Питання № 1. Розгляд заяви директора ТОВ «_____________________» ____________________ про звільнення його з займаної посади директора ТОВ «____________________».

   

  По першому питанню порядку денного виступив ___________________, який просив звільнити його з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «________________________» за угодою сторін з «____» ____________ 2017р. відповідно до п.1. ст. 36 КЗпП України.

   

  Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

  Вирішили: 

  Звільнити ______________________________ з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________________________» за угодою сторін з «___» __________ 2017р.

   

  Питання № 2. Призначення нового директора ТОВ «_________________________».

   

  По другому питанню порядку денного виступив _________________________, який запропонував призначити директором Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________________» __________ ___________________ з «____» ____________ 2017р.

   

  Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

  Вирішили:

  Призначити директором Товариства з обмеженою відповідальністю «________________________» ____________________ з «___» _________________ 2017р.

   

  Питання № 3. Призначення та уповноваження відповідальних осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «_________________________» представляти інтереси ТОВ «____________________» з питання державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо зміни керівника товариства.

   

  По третьому питанню порядку денного виступив _________________________, який запропонував призначити _________________________ уповноваженою особою для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «_____________________», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо зміни директора товариства, а директору ТОВ «_________________» _____________________ надати доручення видати і підписати від імені Товариства відповідну довіреність на ___________________________.

   

  Голосували: „ЗА” – одностайно, «ПРОТИ» - немає, «УТРИМАЛИСЬ» - немає.

  Вирішили:

  Призначити ___________________________ уповноваженою особою для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «____________________», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо зміни директора товариства, а також здійснювати всі інші необхідні дії  щодо державної реєстрації зміни керівника (директора) товариства. Уповноважити директора ТОВ «____________________» _________________ видати і підписати від імені Товариства відповідну довіреність на ___________________________________.

   

  У зв’язку з розглядом всіх питань порядку денного загальні збори учасників оголошуються закритими.

   

   

  Голова зборів                                       _______________        

    

  Секретар зборів                                    _______________