Зразки документів
  Зразок Протоколу учасника товариства щодо формування статутного капіталу майном

   

   

  ПРОТОКОЛ № __

  Загальних зборів учасників

  Товариства з обмеженою відповідальністю

  «__________________________»

   

  м. _________________                                                                                                                                                  «__» ___________ 2016 року

   

   

  Я, __________________________________, паспорт серії ___ № _________, виданий РВ ____________________ УМВС України в ______________ області, дата видачі __________р., зареєстрований за адресою: м. _______________, вул. ______________ , буд._____, кв. ____, реєстраційний номера облікової картки платника податків ____________________

   

   

  ВИРІШИВ:

   

  1. Для формування статутного капіталу внести до статутного фонду ТОВ «_________________» (код ЕДРПОУ ___________) наступне майно зі вказаною вартістю:

   

  № п/п

  Найменування майна, що вноситься

  до статутного фонду

  Од. вим.

  Кіл-ть

  Сума,грн


  1.  

   

   

   

   

  1.  

   

   

   

   

  1.  

   

   

   

   

  1.  

   

   

   

   

   

  Всього на суму:

   

   

   

   

  2. Внесено відповідно до Акту приймання-передачі до статутного фонду ТОВ «______________________» вищезазначене майно на загальну суму _____________ грн. (_________________________ грн. 00 коп.)

  3. Доручити директору __________________________ провести всі дії щодо формування (збільшення) статутного фонду ТОВ «____________________».

   

   

   

  Учасник
  ТОВ «________________________»