Зразки документів
  Зразок Рішення одного учасника товариства щодо звільнення директора

   

   

  РІШЕННЯ № __

  одноособового учасника

  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

  «____________________»

  (ідентифікаційний код ____________, надалі – «Товариство»)

   

  м. ________                                                                                                                                                    «__» ________ 2018р.

   

  Учасник Товариства:

   

   ____________________________ - паспорт серії __ № _________, виданий __________ РВ УМВС України в _________________ області, дата видачі ___________р., зареєстрований за адресою: м. _________, вул. ___________ буд._____ кв. ___, реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________.

   

  Порядок денний:

  1. 1. Розгляд заяви директора ТОВ «__________________» ______________________ про звільнення його з займаної посади директора ТОВ «___________________».
  1. 2. Призначення нового директора ТОВ «_________________».

   

  Я, ___________________________, який одноособово володію 100 (сто) кількості часток Товариства, що складає 100% статутного капіталу, і маю у сукупності 100% голосів на загальних зборах, з вищезазначеного порядку денного

  ВИРІШИВ:

   

  1.) Звільнити ____________________________ з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «________________________» за згодою сторін з «___» ___________ 2018р. відповідно до п. 1 ст. 36 КЗпП України.

   

  2.) Призначити директором Товариства з обмеженою відповідальністю «_______________» ________________ з «___» ___________ 2018р. з оплатою згідно штатного розкладу.

   

   

  Одноособовий учасник
  ТОВ «_________________»