Зразки документів
  Зразок Специфікації до договору поставки

   

   

   

  СПЕЦИФІКАЦІЯ № ___

  до Договору № ___ від «___» ___________2016р.

   

  м. ______________                                                                                                                                            «__» __________ 2016 року

   

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________________», надалі іменоване «Постачальник», в особі директора _______________, що діє на підставі Статуту, з одного боку,

  Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________________», іменоване надалі «Покупець», в особі _____________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали дану Специфікацію до договору поставки про нижченаведене:

   

  1. Затвердити характеристики, кількість, номенклатуру й загальну вартість партії Товару, що поставляється, відповідно до Таблиці:  

  № п/п

   

  Характеристика та номенклатура Товару

  Кіл-сть

  Товару

  Ціна за одиницю без ПДВ (грн.)

   

  Ціна за одиницю з ПДВ (грн.)

  Загальна вартість без ПДВ (грн.)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  РАЗОМ без ПДВ:

   

  ПДВ (20%)

   

  Разом із ПДВ:

   

   

  Загальна вартість Товару складає ________________________

  2.  Всі інші умови залишаються незмінними і відповідають договору поставки

   

   

                               ПОСТАЧАЛЬНИК:                                                                ПОКУПЕЦЬ:

  Товариство з обмеженню відповідальністю

  «________________________»

   

   

  Директор     

   

  _____________________

  Товариство з обмеженню відповідальністю

  «________________________»

   

   

  Директор     

   

  _____________________