Зразки документів
  Зразок Згоди-повідомлення на обробку персональних даних

   

   

   

  Директору ТОВ «___________________»

  ____________________________

   

   

  ЗГОДА

  суб'єкта персональних даних на збір та обробку його персональних даних

   

  Я, _____________________________________________________________________________________________

                                                                 П.І.Б. працівника

  (реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________________________),

  відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», на необмежений строк надаю згоду Товариству з обмеженою відповідальністю «_________________________» (далі – Товариство) на обробку всіх моїх персональних даних у картотеках, інформаційно-телекомунікаційній системі, електронних базах даних, та за допомогою інших засобів. Надаю Товариству про себе дані загального характеру: прізвище, ім’я, по-батькові,  паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, особисті відомості (вік, стать, тощо), автобіографія, резюме, місце проживання за державною реєстрацією,  сімейний стан, склад сім’ї, родичі, тощо, дані про освіту, професія, спеціальність, кваліфікація,  дані, що підтверджують право працівника на соціальні пільги, встановлені законодавством України, електронні ідентифікаційні дані (IP-адреса, телефони, адреси електронної пошти, та інші), відомості про військовий облік, біометричні дані (зріст, вага, особливі прикмети тощо), про стан здоров’я, психологічні дані (особистість, характер тощо), житлові умови; життєві інтереси та захоплення; споживчі звички, фінансова інформація, запис зображень (фото, відео; звукозапис; тощо) з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом, відносин у сфері звітності, відносин у сфері культури дозвілля, спортивної та соціальної діяльності, відносин у сфері транспорту, відносин  у сфері безпеки та охорони праці, інші відносини, що вимагають обробки персональних даних.

              Також надаю згоду Товариству на обробку (збирання, реєстрацією,  накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення,  знеособлення, знищення) моїх персональних даних у разі: зміни мети обробки на будь-яку іншу; внесення змін до моїх персональних даних; дії щодо надання часткового або повного права обробки моїх персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними та не пов’язаних з таким даними; поширення персональних даних, що передбачає дії щодо передачі відомостей про мене з баз персональних даних; знищення моїх персональних даних з баз персональних даних; обмеження доступу до них третіх осіб; внесення змін до моїх персональних даних.

              Всі вище зазначені дії дозволяю проводити без моєї додаткової письмової або усної згоди та без повідомлення мене у будь-якій формі.

              Зобов'язуюсь, при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі товариства уточнену інформацію та подавати відповідні документи для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних працівників підприємства.

   

  «___»________2016р.                                                    ___________________                          ____________________

             Дата                                                                          власноручний підпис                                              ПІБ

   

   

   


   

   

   

  ПОВІДОМЛЕННЯ

   

  Я, ___________________________________________________________________________________

                                                          П.І.Б. працівника

  (реєстраційний номер облікової картки платника податків ___________________________________),

  посвідчую, що отримав повідомлення від ТОВ «__________________»  про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом, відносин у сфері звітності, відносин у сфері культури дозвілля, спортивної та соціальної діяльності, відносин у сфері транспорту, відносин  у сфері безпеки та охорони праці, інші відносини, що вимагають обробки персональних даних, а також про осіб, яким мої дані надаються.

  Я повідомлений про мої права, визначені законом України «Про захист персональних даних».

   

  «___»________2016р.                                     _____________________         ________________________

               Дата                                                                власноручний підпис                                        ПІБ

   

   

   

  Лінія відриву

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних ТОВ «___________»  з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом, відносин у сфері звітності, відносин у сфері культури дозвілля, спортивної та соціальної діяльності, відносин у сфері транспорту, відносин  у сфері безпеки та охорони праці, інші відносини, що вимагають обробки персональних даних.

                  Персональні дані надані Вами до бази персональних даних ТОВ «______________» обробляються посадовими особами Товариства.

                  Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних має право:

       1) знати про місцезнаходження бази  персональних  даних,  яка містить  його  персональні  дані,  її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування)  володільця  чи  розпорядника  цієї  бази  або  дати  відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

       2) отримувати   інформацію   про  умови  надання  доступу  до персональних даних,  зокрема  інформацію  про  третіх  осіб,  яким  передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;  

       3) на доступ до своїх  персональних  даних,  що  містяться  у відповідній базі персональних даних;
      4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про  те,  чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі  персональних даних,  а також отримувати  зміст  його  персональних  даних, які зберігаються;  

       5) пред'являти   вмотивовану  вимогу  із  запереченням  проти обробки  своїх  персональних  даних  органами   державної   влади,  органами    місцевого    самоврядування   при   здійсненні   їхніх повноважень, передбачених законом;

       6) пред'являти вмотивовану вимогу  щодо  зміни  або  знищення своїх  персональних  даних  будь-яким володільцем та розпорядником цієї  бази,   якщо   ці   дані   обробляються   незаконно   чи   є недостовірними;

       7) на  захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати,  знищення,  пошкодження у зв'язку з  умисним приховуванням,  ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей,  що є недостовірними  чи  ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

       8) звертатися  з  питань захисту своїх прав щодо персональних даних   до   органів   державної    влади,    органів    місцевого самоврядування,  до  повноважень  яких належить здійснення захисту персональних даних;

       9) застосовувати засоби правового захисту  в  разі  порушення законодавства про захист персональних даних.