Зразки документів
  Зразок апеляційної Скарги в господарській справі щодо поставки неякісного Товару

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  __________________ апеляційний

  господарський суд

   

  Місцезнаходження: _____, м._______,

  вул.____________, буд. ___

   

   

   

   

  Скаржник

  Позивач:

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  «__________________________________»

  Юр.адреса: _____ м. ___________

   вул. ____________, буд. _______

  Код ЄДРПОУ __________

  п/р №  _______________ в АТ «______»

  МФО ___________

  ІПН ____________

  Св. ПДВ № ______

  тел. ____________, факс _____________

   

   

   

   

  Відповідач:

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  «__________________________________»

  Юр.адреса: _____ м. ___________

   вул. ____________, буд. _______

  Код ЄДРПОУ __________

  п/р №  ______________ в АТ «______»

  МФО ___________

  ІПН ____________

  Св. ПДВ № ______

  тел. ____________, факс _____________

   


                                                                                                   Справа № ___________

   

  Апеляційна скарга

  на рішення господарського суду _____________ області

  від ___________2016 року у справі № ___________

   

  Вказаним рішенням господарського суду _________________ області в позовних вимогах ТОВ «____________________» відмовлено повністю. Рішення оскаржується повністю з причин відмовлення Позивачу в задоволенні позовних вимог щодо стягнення з відповідача ___________________ грн. (________________ грн., грошова сума сплачена за неякісний товар; _________________ грн. штрафу за поставку неякісного товару; _______________ грн. збитків.)

  Позивач вважає, що висновки викладені у рішенні господарського суду першої інстанції невідповідають обставинам справи та наданим документам.

  По-перше у мотивувальній частині рішення суду про відмову у задоволенні наших вимог йдеться про те що, факт прийомки продукції позивачем за договором № _________ від «___» ___________ року підтверджується видатковою накладною № __ від _______________р., яка підписана з нашого боку та ніяких претензій щодо її якості в накладній не зазначено! Але підписання видаткової накладної свідчить про фізичну передачу Товару обумовленого в Спеціфікаціїї, а термін приймання Товару за якістю згідно п.6. Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю, затвердженою постановою Держарбітража при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966г. N П-7 (далі – Інструкція) складає 20 днів з моменту поставки товару. Тобто підписання видаткової накладної не свідчить про відсутність претензій щодо якості поставленного товару, це свідчить лише про поставку товару Покупцю.

  По-друге в рішенні зазначенно, що відсутні документи, які підтверджують в якому місті та яким чином зберігалась металева труба ______ ГОСТ ___________ в кількості ______ тонн на загальну суму _______________ грн. до складання Акту.

  Але в самому Акті № ____ від «___» ______________р, в п. 20 вказано, що Товар знаходився у закритому, сухому, опалювальному складському приміщенні, це також підтверждується в експертному висновку № ____ від __________ року – «огляд проходив у критому приміщенні» На доданих фотознимках до експертного висновку це також видно.

  Далі в судовому рішенні зазначено, що в Акті нібито виявленні суперечності, а саме в п.13 зазначено, що сертифікат якості відсутній, а в п. 30 зазначено що сертифікат якості № ____ від ___________р. не відповідає якості труби.  В наданих письмових поясненнях менеджера з постачання ___________ зазначено, що сертифікат якості № _____ від ___________р. був надан вже після поставки, тому в Акті і вказано, що Товар прибув без документів, які посвідчують якість Товару (п.13), а у висновках що наданий сертифікат не відповідає партії труби. (п.30)  Це й підтверджується власне сертифікатом, який був надісланий Відповідачем за допомогою факсимільного зв’язку дата на якому вказана ___________ час ____. Тому Позивач обгрунтованно вважає його таким, що невідповідає Товару, або навмистно наданний від іншої партії труби.

  Суд в рішенні зазначив, що  акт первічної прийомки товарів __________р, був складенний  представниками позивача в порушення 5.2. договору, не дочекавшись 5-ти денного строку з дня відпривки повідомлення.

  Згідно  п. 16 Інструкції при виявлення неякісності продукції отримувач призупиняє подальше приймання товару, складає Акт в якому зазначає кількість оглянутої продукції і характер виявлених недоліків (первинний акт) та викликає представника постачальника. Далі Позивач викликав Відповідача повідомленням № ______, яке міститься в матеріалах справи. Позивач отримав відповідь Відповідача (вих. № ____ від ____________р.) про відмову у направленні свого представника, тому керуючись п.5.2. договору № ______ від «___» __________ року, подальшу прийомку товару Позивач здійснював самостійно без представника Відповідача, але для перевірки якості поставленої металевої труби звернувся до ____________ торгово-промислової палати, яка провела експертизу Товару та надала експертний висновок № ____ від ____________року. Згідно пункту 29 Інструкції позивач склав Акт № ___ від ____________року про фактичну якість поставленої продукції.

  Тобто порушень Інструкції прийомки Товару, умов Договору з боку Позивача не було.

  В судовому засідані «___» ________2016р. було оголошено тільки вступну та резолютивну частини рішення, повний текст підписаний «___» ________2016р.

  В зв’язку з тим, що рішення було відправлене судом позивачу 17.03.2010 року, нам був необхідний строк для складання апеляційної скарги, прошу визнати причину пропуску подання апеляційної скарги поважною.

              На підставі наведеного вище та керуючись статтями 91, 93, 104 Господарського процесуального кодексу України,

  ПРОШУ:

  1. 1. Скасувати рішення господарського суду _______________ області від «___» ________2016 року у справі № ___________ повністю і прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги Позивача повністю.
  2. 2. Стягнути з Відповідача суму сплаченого судового збору.

   

  Додаток:

  1. Квитанція про сплату судового збору.

  2. Квитанція про надсилання копії скарги іншій стороні у справі.

   

   

  Директор

  ТОВ «___________________»