Зразки документів
  Зразок Скарги про визнання бездіяльності начальника відділу державної виконавчої служби незаконною та зобов’язання вчинити дії

   

   

   

   

   

   

  Господарський суд _____________

  місцезнаходження:___, м. _________,

  вул. _____________, буд._____

   

   

  Скаржник (стягувач):

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  «__________________________________»

  Юр.адреса: _____ м. ___________

   вул. ____________, буд. _______

  Код ЄДРПОУ __________

  п/р №  _______________ в АТ «______»

  МФО ___________

  ІПН ____________

  Св. ПДВ № ______

  тел. ____________, факс _____________

   

   

  Особа, бездіяльність

  якої оскаржується

   

   

   

  Начальник відділу державної виконавчої служби _______________ районного управління юстиції

   

  місцезнаходження:___, м. _________,

  вул. _____________, буд._____

   

   

  Заінтересована особа:

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  «__________________________________»

  Юр.адреса: _____ м. ___________

   вул. ____________, буд. _______

  Код ЄДРПОУ __________

  п/р №  ______________ в АТ «______»

  МФО ___________

  ІПН ____________

  Св. ПДВ № ______

  тел. ____________, факс ____________

   

   

  СКАРГА
  про визнання бездіяльності начальника відділу

  Державної виконавчої служби незаконною та зобов’язання вчинити дії

   

  «____» _________ 2015р. ТОВ «_____________________» було направлено на адресу Відділу державної виконавчої служби ______________ районного управління юстиції  заяву про відкриття виконавчого провадження щодо примусового виконання рішення Господарського суду ___________ від _________2015р. у справі № __________ за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «__________________» до Товариства з обмеженою відповідальністю «___________________» про стягнення _____________ грн. основного боргу, _____________ грн. інфляційних втрат та __________ грн. трьох відсотків річних у зв'язку із неналежним виконанням Відповідачем своїх зобов'язань за договором поставки № ________ від _____________р.

  Заява була отримана Відділом державної виконавчої служби «___» ______2015р. (копія заяви та повідомлення про вручення листа додаються).

  Копії Постанови про відкриття виконавчого провадження на адресу ТОВ «________» не надходило.

  Через відсутність зворотної інформації від ВДВС, ТОВ «____________» вважає, що є очевидною бездіяльність начальника відділу ДВС ____________ районного управління юстиції, що є незаконною з наступних підстав.

  Відповідно до ст. 25 Закону України „Про виконавче провадження” державний виконавець протягом  3 (трьох)  робочих днів з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, а копія постанови про відкриття виконавчого провадження не пізніше наступного робочого дня надсилається стягувачу та боржнику.

  Відповідно до ч.1 ст. 31 Закону України „Про виконавче провадження” копії постанов державного виконавця та інші документи виконавчого провадження державний виконавець зобов’язаний довести до відома сторін та інших учасників виконавчого провадження.

  Враховуючи, що жодних постанов про вчинення виконавчих дій та інших документів виконавчого провадження на адресу ТОВ «__________________________» не надходило, є підстави вважати, що начальником ВДВС не було вчинено жодних розпорядчих дій по виконанню рішення Господарського суду _____________, а співробітниками ВДВС не було вчинено жодних виконавчих дій.

  Відповідно до статті 82 Закону України «Про виконавче провадження» рішення, дії або бездіяльність державного виконавця можуть бути оскаржені безпосередньо до суду.

  Відповідно до ч. 4 ст. 82 Закону України «Про виконавче провадження» рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами до суду, який видав виконавчий документ.

  Керуючись вищевикладеним та на підставі ст. 12, ст. 25, ч.1 ст.31, ч.1, ч.4 ст.82 Закону України «Про виконавче провадження» та 1212 Господарський процесуальний кодекс України,

   

  ПРОШУ:

  1) Визначити бездіяльність начальника відділу ДВС _____________ районного управління юстиції незаконною.

  2) Зобов’язати начальника відділу ДВС __________ районного управління юстиції вжити заходів щодо відкриття виконавчого провадження та направити на адресу ТОВ «____________» (______ м. ________, вул. ___________, буд. _____) копію постанови про відкриття виконавчого провадження.

  3) Зобов’язати начальника відділу ДВС _______________ районного управління юстиції вжити передбачених законодавством заходів для виконання рішення Господарського суду _____________ від «___» _______2015р. по справі № _____ за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «________________» до Товариства з обмеженою відповідальністю «_____________» про стягнення ____________ грн. основного боргу, __________ грн. інфляційних втрат та _____________ грн. трьох відсотків річних.

  4) Зобов’язати начальника відділу ДВС ______________ районного управління юстиції направляти на адресу ТОВ «____________» (____, м. __________, вул. ________, буд. ___) копії документів по вчинених виконавчих діях.

   

  Додатки у копіях:

  1. Інформація про направлення копії скарги начальнику відділу державної виконавчої служби _______________ районного управління юстиції.

  2. Інформація про направлення копії скарги ТОВ «___________»

  3. Копія заяви про відкриття виконавчого провадження від «___»______ 2015р.

  4. Копія поштового повідомлення про вручення листа ДВС «___» ______2015р.

   

   

  Директор

  ТОВ «_________________»