Зразки документів
  Зразок Заяви про розстрочку виконання судового рішення

   

   

   

   

   

   

   

  Господарський суд ____________

  Місцезнаходження: _____, м._______,

  вул. ____________, буд. ___

   

   

   

  Позивач: 

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  «__________________________________»

  Юр.адреса: _____ м. ___________

   вул. ____________, буд. _______

  Код ЄДРПОУ __________

  п/р №  ____________ в АТ «______»

  МФО ___________

  ІПН ____________

  Св. ПДВ № ______

  тел. ____________, факс _____________

   

   

   

   

  Відповідач:

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  «__________________________________»

  Юр.адреса: _____ м. ___________

   вул. ____________, буд. _______

  Код ЄДРПОУ __________

  п/р №  ______________ в АТ «______»

  МФО ___________

  ІПН ____________

  Св. ПДВ № ______

  тел. ____________, факс _____________

  Справа № ________

  Суддя ___________

   

  Заява про розстрочку виконання судового рішення

   

  «___» ____________ 2016 року Господарським судом ____________  області ухвалено Рішення про стягнення з Відповідача по справі - ______________ (код ЄДРПОУ ___________) заборгованості на користь Позивача - ТОВ «___________»   в розмірі  ___________________ грн. та ____________ грн. судового збору. Рішення набрало законної сили «___» ___________ 2016 року.

  Рішення суду виконується нашим товариством. Позивачу було сплачено _______________ грн. (копія банківської виписки у додатку до заяви)

  Нажаль, на сьогоднішній день у нашого підприємства перед ТОВ «________________» все ще мається заборгованість за Договором поставки № ____ від _______________р., згідно судового рішення, в розмірі _________ грн.

  Така ситуація склалася у зв’язку із складними фінансовими взаємовідносинами з нашими контрагентами та укладеними з ними договорами,  виплати грошових коштів іншим контрагентам.

  Крім того, наше підприємство має зобов’язання виконувати Рішення Господарського суду ______________ області від «__» _________ 2015р. у справі № __________________ щодо стягнення з нашого товариства на користь Приватного акціонерного товариства «____________» (код ЄДРПОУ ________) грошових коштів в розмірі ________________ грн.

  Внаслідок скрутного фінансового стану Господарський суд _____________  області Ухвалою від _____________р. (копія у додатку до заяви) надав нам  розстрочку виконання зазначеного судового рішення та встановив графік погашення заборгованості.

  ТОВ «__________________» робить все можливе для погашення заборгованості перед ТОВ «_____________________», у зв’язку із чим повідомляє суду, що має намір повністю та добровільно погасити борг шляхом перерахування сум на банківський рахунок ТОВ «_____________________», але на даний час на нашому банківському рахунку не достатньо грошових коштів, та відсутнє майно для виконання судового рішення, що підтверджується банківськими виписками по рахунку за період з _________ 2016р. по  _____________ 2016р. в яких вбачається лише видаткові операції та залишок коштів в розмірі __________ грн., сума яка дозволяє на даний час лише розрахуватися із найманими працівниками.   

  Згідно статті 121 Господарського процесуального кодексу України, за наслідками розгляду заяви сторони по справі, Господарський суд може прийняти рішення про відстрочення або розстрочення виконання судового рішення.

  На підставі вищенаведеного, керуючись правами, наданими відповідачу ст.ст. 22, 121 Господарського  процесуального кодексу України, внаслідок скрутного фінансового стану ТОВ «_______________», просимо суд розстрочити виконання рішення Господарського суду _________ області від «___» _________ 2016 року у справі № _______________ та затвердити такий графік виконання судового рішення:

  Заборгованість за Договором поставки № ____ від _______________р. 

  • до 31.12.2016 року – _______________ грн. (_______________ грн. 00 коп.);
  • до 31.03.2017 року – _______________ грн. (_______________ грн. 00 коп.);

  Судовий збір

  • до 31.03.2017 року – _______________ грн. (_______________ грн. 00 коп.)

   

  Документи на підтвердження скрутного фінансового стану Відповідача у Додатках:

  1. Копія Рішення Господарського суду ______________ області від ______ 2015р. у справі № ______________ про стягнення заборгованості за поставлений товар на користь ПрАТ «_______________».

  2. Копія Ухвали Господарського суду ____________ області від ___________р.  про надання ТОВ «_______________» розстрочки  виконання рішення.

  3. Копія банківської виписки за період з _________ 2016р. по  ___________ 2016р.

   

  Директор

  ТОВ «________________»