Зразки документів
  Зразок Довідки про вартість чистих активів товариства

   

   

   

  вих. №  ___ від «__» ___________ 2019р.

   

   

  для: ТОВ «________________»

  код _____________

   

  ДОВІДКА

  про вартість чистих активів товариства

   

  На виконання вимог ч.2 ст. 44  Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII від 06.02.2018р. Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________________» (ідентифікаційний код ____________) повідомляє Вам, що згідно фінансової звітності вартість чистих активів нашого товариства станом на кінець попереднього кварталу складає _________________ (_______________) гривень.

   

   

  Директор

  ТОВ «_________________»