Зразки документів
  Зразок Клопотання про заміну сторони в процесі та поновлення провадження у справі

   

   


   

   

   

   

   

   

  Господарський суд ____________

  Місцезнаходження: _____, м._______, вул.____________, буд. ___

   

   

   

   

  Позивач: 

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  «__________________________________»

  Юр.адреса: _____ м. ___________

   вул. ____________, буд. _______

  Код ЄДРПОУ __________

  п/р №  _____________ в АТ «________»

  МФО ___________

  ІПН ____________

  Св. ПДВ № ______

  тел. ____________, факс _____________

   

   

   

   

  Відповідач:

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  «__________________________________»

  Юр.адреса: _____ м. ___________

   вул. ____________, буд. _______

  Код ЄДРПОУ __________

  п/р №  _____________ в АТ «__________»

  МФО ___________

  ІПН ____________

  Св. ПДВ № ______

  тел. ____________, факс _____________

   

    Суддя: _____________

  Справа №: _____________ 

    

  КЛОПОТАННЯ

  про заміну сторони та поновлення провадження у справі

   

              У провадженні господарського суду ____________ знаходиться справа № ____ за позовом Товариства з обмеженню відповідальністю «_________________» (Позивач) до Товариства з обмеженню відповідальністю «_________________» (надалі - Відповідач) про стягнення ___________________ грн. (__________________ гривень 00 коп.).

              Ухвалою господарського суду _____________ від ______________р. було зупинене провадження у справі № __________ до закінчення процесу реорганізації Відповідача.

     Процедура реорганізації  Відповідача почалась на підставі _________________, яким прийнято рішення про припинення діяльності Товариства з обмеженню відповідальністю «_________________» шляхом його реорганізації - приєднання до Товариства з обмеженню відповідальністю «______________» (код ЄДРПОУ ____________)

              Згідно Витягу з Єдиного державному реєстрі юридичних   осіб   та   фізичних осіб   -   підприємців Серія ___ № __________ у  Єдиного державному реєстрі юридичних   осіб   та   фізичних осіб   -   підприємців наявний запис:  «Стан юридичної особи - припинено» (у додатках)

  Відповідно до ч.1 статті 104 Цивільного Кодексу України  

  «1. Юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступників.»

  Статтею 25 Господарського процесуального Кодексу України передбачено, що у разі припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

  Також статтею 79 Господарського процесуального Кодексу України передбачено, що

  «Господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення». 

  На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 104 Цивільного Кодексу України, а також ст. 25, 79 Господарського процесуального Кодексу України

   Прошу суд:

   

  1. Поновити провадження у справі № _____ у зв’язку із закінченням процесу реорганізації Відповідача - ТОВ «_____________________» шляхом його приєднання до ТОВ «____________________».

  2. Здійснити заміну Відповідача у справі № _______ - ТОВ «_____________________» його правонаступником - ТОВ «_____________________» (юридична адреса:______, м. ____, вул. _____________, буд._______ код ЄДРПОУ ___________)

   

   

  Додатки:

  1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серія ___ № __________ станом на _______2016р.

   

   

  Директор

  ТОВ «_______________________»