Зразки документів
  Зразок Клопотання про звільнення від сплати судового збору

   

   

   

   

   

   

   

  До:

  ___________________районного суду м. _______

  Місцезнаходження: _____, м._______, вул. ____________, буд. ___

   

   

   

   

  Позивач: 

  ПІБ: ____________________________

  Місце проживання: _______________

  Засоби звязку: ___________________

   

   

   

   

  Відповідач:

   

  Інспектор патрульної поліції

  ___ роти ___ батальйону рядовий поліції

  ___________________________________

  Місцезнаходження: _________________

   

   

  Клопотання

   

  Відповідно до ст.106 КАС України - у позовній заяві зазначаються у разі необхідності - клопотання про звільнення від сплати судового збору.

  Відповідно до ст.288 КУпАП постанову посадової особи про накладення адміністративного стягнення, може бути оскаржено у вищестоящий орган або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом. Особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита.

  Згідно Пленуму Верховного суду України в Постанові № 2 від 23 січня 2015 року було узагальнено судову практику і прийнято «Довідку про результати вивчення та узагальнення практики застосування адміністративними судами положень Закону України «Про судовий збір» довести до відома суддів апеляційних, окружних адміністративних судів та місцевих загальних судів.»

  В цій Постанові зазначено наступне: «питання справляння судового збору, крім Закону про судовий збір, регулюється іншим законодавством. Зокрема, відповідно до частини четвертої статті 288 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита… Припис частини четвертої статті 288 КУпАП не вступає в колізію з положеннями статті 5 Закону № 3674-VI, якою визначено пільги щодо сплати судового збору, оскільки коло вимог і осіб, які мають такі пільги за цим Законом, не є вичерпним. Крім того, у цьому випадку необхідно виходити з того, що норми частини четвертої статті 288 КУпАП є спеціальними нормами порівняно з нормами Закону про судовий збір. Отже, за подання до суду адміністративного позову про скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення, якою особу притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу, судовий збір не сплачується у порядку та розмірах, установлених Законом про судовий збір»

  Тому, згідно зі статтею 288 Кодексу про адміністративні правопорушення та Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 23.01.2015 року № 2 «Про практику застосування адміністративними судами положень Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір» передбачено, що особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита

  Керуючись вищевикладеним, ПРОШУ:

   1.      Звільнити Позивача від сплати судового збору за подання позовної заяви про визнання протиправною та скасування Постанови про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі серії ____ № _____ від «____» _________ 2017р., складену Інспектором, Лейтенантом поліції Управління Патрульної поліції у м. ____________ (__ батальйон __ рота) ______________________________;

   

   

  «_____» ___________2017р.                                                                                                             ____________________