Зразки документів
  Зразок Наказу про скорочення штату

   

   

   

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

  «_________________________________»

  ідентифікаційний код __________

   

   

  Н А К А З № ____

   

  «__» ____________2020р.                                                                                                                            м. ___________

   

  Про скорочення чисельності

  працівників та  внесення змін

  до штатного розкладу товариства

   

  Для оптимізації організаційної структури та штатної чисельності підприємства,-

   

  НАКАЗУЮ:

  1. Виключити  «___» ___________ 2020 року із штатного розкладу посаду:

   

  Структурний підрозділ

  Посада

  Кількість штатних одиниць

  П.І.Б. співробітника, що займає посаду

   

   

   

   

   

  2. Начальнику відділу кадрів попередити _______________ та запропонувати переведення за його згодою на вакантні посади. У разі відмови від переведення або відсутності роботи на підприємстві повідомити _________________ під розпис про звільнення за скороченням численності «___»  ____________ 2020 року на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України.

  3. Начальнику відділу кадрів виключити із штатного розпису підприємства з «___» ___________ 2020 року посаду, зазначену в пункті 1 цього Наказу.

  4. Контроль по виконанню даного наказу залишаю за собою.

   

  Директор

  ТОВ «____________________»                                                                  

   

   

  З наказом ознайомлений:

   

  № з/п

  П.І.Б.

  Дата

  Підпис

  1