Зразки документів
  Зразок Наказу щодо проведення інвентарізації

   

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  «___________________________»

   

  НАКАЗ № ____

  про проведення інвентаризації

   

  «___» _________ 2016р.                                                                                                                                                                     м. __________

   

   

  У зв`язку з проведенням аудиторської перевірки, керуючись Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 879 від 02.09.2014р. зі змінами та доповненнями

   

  НАКАЗУЮ:

   

  1. Провести повну інвентаризацію активів та зобов`язань підприємства з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на  __________ 2016року з обов`язковим складанням відповідних інвентаризаційних описів. Інвентаризацію провести в наступні терміни:

  товарно-матеріальних цінностей на складах, у незавершеному виробництві та готовій продукції, а також відвантажених і тих, що перебувають у дорозі – з _________ 2016 року по ______________ 2016 року;

   

  2. Призначити робочу інвентаризаційну комісію на складі готової продукції з числа наступних осіб:

  Голова комісії:                                                                              

  __________________                                             

  Члени комісії:

  _______________                                             

  _______________

  _______________  

   

  3. Інвентаризацію провести у присутності матеріально-відповідальних осіб складу готової продукції.

  4. Постійно діючій інвентаризаційній комісії у п`ятиденний термін після закінчення інвентаризації передати матеріали інвентаризації на затвердження керівнику;

  5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

   

   

  Директор ТОВ «___________________»                            

   

  З наказом ознайомлені:

  ________________                                                 

  ________________                                                 

  ________________