Зразки документів
  Зразок Попередження про скорочення посади

   

   

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

  «_____________________________»

   

   

   

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ

   

  __________________________________________________________________

  (назва посади, структурного підрозділу товариства

   

  _____________________________________________________________________________________________

  (прізвище, ім’я, по батькові працівника)

   

  у зв’язку із скороченням чисельності працівників, на підставі

   

  _______________________________________________________________

  (назва, номер і дата Наказу)

   

  відповідно  до  статті  492  Кодексу законів про працю України попереджаємо  Вас  про майбутнє  звільнення   із  займаної  посади «___» ______________ року  згідно  пункту  1 статті 40 КЗпП України.

  Також повідомляємо Вам, що станом на «___» ___________р. на підприємстві відсутня будь-яка інша вакантна посада або інша робота.

   

   

   

  Директор

  ТОВ «___________________»                                                     

   

   

   

  Один екземпляр попередження отримав   ________________ (_____________)                                                                 

                                                                                    (особистий підпис)

   

   

  «___»_______________20__р.