Зразки документів
  Зразок Клопотання про виклик експерта

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Господарський суд ____________

  Місцезнаходження: _____, м._______,

  вул. ___________, буд. ___

   

   

   

   

  Позивач:     

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  «__________________________________»

  Юр.адреса: _____ м. ___________

   вул. ____________, буд. _______

  Код ЄДРПОУ __________

  п/р №  ____________________ в АТ «______»

  МФО ___________

  ІПН ____________

  Св. ПДВ № ______

  тел. ____________, факс _____________

   

   

   

   

  Відповідач:   

   

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  «__________________________________»

  Юр.адреса: _____ м. ___________

   вул. ____________, буд. _______

  Код ЄДРПОУ __________

  п/р №  ____________________ в АТ «______»

  МФО ___________

  ІПН ____________

  Св. ПДВ № ______

  тел. ____________, факс _____________

   

   

  КЛОПОТАННЯ

  про виклик експерта

   

  У провадженні Господарського суду ___________ перебуває справа № _________ за позовом ТОВ «______________» до ТОВ «__________________» про повернення передоплати та відшкодування збитків.

  Ухвалою суду від _______________р. Позивачеві встановлено строк для надання доказу, а саме, висновку експертизи щодо відповідності товару умовам договору в строк до _______________________р..

  У межах строку, встановленого судом, Позивачем було подано висновок експертного дослідження за результатами проведення комплексного фізико-хімічного та товарознавчого дослідження, складений ________________р.

  Виконавцем вказаного висновку є ТОВ «__________________________», ідентифікаційний код _____________________.

  Як вбачається з Висновку Товарознавче дослідження проведено ____________________ який є експертом у розумінні ст. 69 ГПК України та відповідає її вимогам.

  Згідно з ч. 1 ст. 69 ГПК України експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з’ясування відповідних обставин справи.

  Згідно з ч. 4 ст. 69 ГПК України експерт зобов’язаний з’явитися до суду за його викликом та роз’яснити свій висновок і відповісти на питання суду та учасників справи. За відсутності заперечень учасників справи експерт може брати участь у судовому засіданні в режимі відео конференції.

  Як зазначалося у позовній заяві, істотність виявлених недоліків Товару полягає у тому, що матеріал, із якого вироблено Товар, за своїми властивостями не забезпечує витримки заявлених навантажень, як заявлено у Договорі.

  Наразі за результатами експертного дослідження виявлено непридатність матеріалу, з якого виготовлено спірний товар, до використання.

  З метою, аби суд та учасники справи мали нагоду поставити експерту питання, що вимагають спеціальних знань, заслухати роз’яснення експерта стосовно проведених досліджень та їх результатів, вбачаємо необхідність у виклику експерту до суду для участі у судовому засіданні.

  Повідомляємо, що судові повістки та повідомлення можуть надсилатися за поштовою адресою ТОВ «______________________», а саме, ____, м. _______, вул. _____________, буд. _______, офіс __________, електронною поштою _______________, телефоном ____________________.   

  На підставі викладеного вище, згідно ч. 4 ст. 69 Господарського процесуального кодексу України 

   

  ПРОШУ:

   1. Викликати як експерта __________________________________ для надання роз’яснень висновку експертизи і надання відповідей на питання суду та учасників справи.

   

   

   

  Директор

  ТОВ «_______________________»