Зразки документів
  Зразок Згоди на Договір позики

   

   

  ЗАЯВА

  Я, ______________________________________ (паспорт серії __ номер _____ виданий _______________________ «___» _______ року, реєстраційний номер облікової картки платника податків ________________________,) цією заявою підтверджую, що мені відомо про укладення моїм чоловіком (моєю дружиною) __________________________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків _________________________________, що зареєстрован(а) за адресою: _________________________________________________________ Договору позики, за яким вона/від отримує у позику від Товариства з обмеженою відповідальністю «______________________________», ідентифікаційний код ___________, грошові кошти в розмірі __________________________ грн. (_________________ грн.) 00 коп., та зобов’язується повернути таку ж суму грошей в строк до «____» ____________ р.

  Даю свою згоду на укладення моєю чоловіком (дружиною) вищевказаного договору позики, визначаючи усі без винятку умови договору позики на її розсуд. Також сповіщаю, що цей договір позики укладається моїм чоловіком (моєю дружиною) в інтересах сім’ї, та стверджую, що укладення цього договору відповідає нашому спільному волевиявленню. Будь-які заперечення в мене відсутні.

  Наш шлюб зареєстрований за №____ від «__» ___________р., що підтверджується Свідоцтвом про укладення шлюбу серія _____ №___________.

   

  __________________________________________________. (дата прописом)

   

  Місто _________________

   

  Підпис _________________