Зразки документів
  Зразок Акту про зарахування зустрічних однорідних вимог

   

   

   

  AКТ
   зарахування зустрічних однорідних вимог

  м. ________________                                                                                                                          «___» _____________2019 року

   

  Цей акт складено про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «________________________» (ідентифікаційний код _____________________) та

  Приватне Підприємство «_____________________» (ідентифікаційний код ______________________), керуючись ст. 601 Цивільного Кодексу України, ст. 203 Господарського Кодексу України зарахували зустрічні однорідні грошові вимоги, з наступних договорів:

   

  1. Договір поставки № __ від «__» ___________ 2019 року (невиконане грошове зобов'язання ПП «__________________» перед ТОВ «__________» в сумі __________________ грн.);

   2. Договір надання послуг № __ від «___» ________ 2019 року (невиконане грошове зобов'язання  ТОВ «___________» перед ПП «_____________» в сумі ____________________ грн.);

   

  Зарахування здійснюється на підставі ст. 601 Цивільного кодексу України, ст. 203 Господарського Кодексу України в сумі _____________ грн. (___________)

   

  Грошові зобов'язання ТОВ «_______________» (код ___________) перед ПП «_______________» (код ___________) за Договором надання послуг № __ від «__» ___________ 2019 року припиняються в сумі _____________ грн. в повному обсязі.

  Грошові зобов'язання ПП «_________________» (код _____________)  перед ТОВ «_____________» (код ____________) за Договором поставки № __  від «___» ______________2019 року припиняються в сумі ______________ грн. із залишком невиконаних грошових зобов’язань в сумі _________________ грн. 

   

  ТОВ «_____________»  Директор


  ______________________

  ПП «_______________»

   

   

  Директор

   

  __________________